ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

1. Alapfogalmak

 1.1 A Webáruház Üzemeltetője (továbbiakban Üzemeltető)

Neve: Terebesi Dénes EV.

Székhely: 1141 Budapest, Szentes u. 12

Adóigazgatási azonosítószám: 68528915-1-42

OTP Bank. 11719025-21454741

 1.2. A Vásárló

A Weboldalneked.eu Webshop internetes felületén keresztül árut megrendelő (vásárló) természetes vagy jogi személy.

1.3. A Felhasználó

A weboldalneked.eu honlap szolgáltatásait (pl. regisztráció) igénybe vevő természetes vagy jogi személy.

2. Általános rendelkezések

 2.1. Üzemeltető jelen Általános Szerződési Feltételek kiadásával rögzíti a Weboldalneked.eu Webshop szolgáltatásával és annak igénybevételével kapcsolatos feltételeket, körülményeket, az Üzemeltető és a Vásárló jogait, kötelezettségeit. Az itt nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos magyar jogszabályok, valamint a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései az irányadók.

2.2. A Weboldalneked.eu Webshop szolgáltatásainak igénybe vételével (áru megrendelése, vásárlása) a Vásárló automatikusan elfogadja jelen szerződési feltételeket. A Szerződés a Weboldalneked.eu Webáruház online felületén leadott megrendeléssel jön létre.

2.3. Üzemeltető fenntartja a jogot jelen szerződési feltételek részben vagy egészben történő megváltoztatására. Az Általános Szerződési Feltételek (illetve annak mindenkori módosítása) a közzétételkor lép hatályba.

3. Megrendelések fogadása, ügyfélszolgálat

3.1. A regisztráció során rögzítésre kerülnek a Vásárló szállítási és számlázási adatai.

3.2. A Weboldalneked.eu Webshop megrendeléseket kizárólag elektronikus úton, a Weboldalneked.eu webcímen elérhető online rendszerén keresztül fogad, telefonon, faxon, e-mailen, levélben beérkezett rendeléseket nem teljesít. Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy a valótlan vagy egyértelműen hibás adatokkal elküldött rendelések teljesítését az adatok tisztázásig felfüggessze, vagy a rendeléseket törölje.

3.3. A megrendelések feldolgozása és kiszállítása hétköznapokon munkaidőben történik, hétvégén az ügyfélszolgálat szünetel.

Ügyfélszolgálat nyitva tartása: H-P 9.00-16.00 óráig

E-mail: kapcsolat@weboldalneked.eu

3.4. A webáruházban feltüntetett árak bruttó fogyasztói árak. Üzemeltető minden tőle telhetőt megtesz, hogy a webáruházban a mindenkor érvényes árak szerepeljenek. Amennyiben azonban rendszerében a fogyasztói árak valamely technikai hiba folytán hibásan jelennének meg, az ezen adatokat tartalmazó rendeléseket csak a Vásárlóval végzett egyeztetést követően tekinti véglegesnek.

4. Megrendelés módosítása, törlése

 A véglegesített és elküldött megrendelés a Webáruházban már nem törölhető. A megrendelés törlése Üzemeltetőtől munkaidőben e-mailben kérhető. Amennyiben a rendelés már teljesített állapotba került, a rendelés törlése nem kérhető. A rendelés állapotáról folyamatosan tájékoztatjuk Vásárlóinkat.

5. Fizetési módok

5.1. Előreutalás
A rendelés ellenértékének kifizetésére banki átutalással is van lehetőség. Amennyiben ehhez számviteli bizonylatra van szüksége, kérjük, a rendelés leadásakor a Megjegyzés rovatban szíveskedjen ezt jelezni. Átutaláskor megjegyzésként minden esetben tüntesse fel a rendelés azonosítóját, ellenkező esetben a rendelés teljesítése késedelmet szenvedhet! Az átutalást a következő számlaszámra kérjük teljesíteni: OTP Bank. 11719025-21454741.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy rendelését csak azt követen tudjuk teljesíteni, ha rendelésének ellenértéke a számlánkra beérkezik.

5.2. Bankkártyás fizetés

A bankkártyás fizetés révén kényelmesen és biztonságosan vásárolhat áruházunkban. Ön a webáruházban választja ki az árut/szolgáltatást, melynek összegét bankkártyás fizetéssel kívánja teljesíteni. Ezt követően átkerül a PayPal biztonságos fizetést garantáló oldalára, ahol a fizetés megkezdéséhez kártyaadatait szükséges kitöltenie. A fizetést követően visszatér a webáruház internetes oldalára, ahol a tranzakció eredményéről kap visszaigazolást.

A PayPal internetes fizetési rendszere a MasterCard, a VISA termékcsaládba tartozó VISA és VISA Electron (az Electronnál csak abban az esetben, ha azt a kibocsátó bank engedélyezi) bankkártyák használatát, valamint internetes használatra alkalmas webkártyákkal történő fizetés lehetőségét biztosítja.

5.3 Bankkártyás fizetés Barion segítségével

A Barion online fizetési rendszer segítségével, amely nagyon egyszerű és könnyen kezelhető fizetési felületet biztosít. A Felhasználók a fizetéskor kiválasztják a Barion bankkártyás fizetési lehetőséget, és a rendszer átirányítja a Felhasználót a Barion saját fizetési szempontból biztonságos oldálára, és itt történik meg a tranzakció. Fizetés után a Felhasználót a barion visszairányítja a kereskedő oldalára.

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

Bővebb információ a Barion rendszerről.

6. Elállás joga

A Fogyasztóval kötött szerződés esetén a Fogyasztó élhet a 45/2014. (II. 26.) kormányrendeletben részletesen rögzített elállási joggal az átvétel dátumától számított 14 naptári napon (jelen tájékoztató hiányában tizenkét hónapon) belül. Az elállási jogát indoklás és külön magyarázat nélkül gyakorolhatja. Az Elállási nyilatkozatát a rendelési számmal együtt kell a Kereskedőnek eljuttatnia emailen.

Elállási jog nyilatkozat-minta: “Kijelentem, hogy gyakorlom az elállási jogomat a [Rendelésszám] megrendelésből a [Terméknév] termékkel kapcsolatban.”

Az átvétel dátumát bizonyítja a futárszolgálat szállítójegyzéke vagy a kifizetést igazoló pénztárbizonylat. Határidőben gyakoroltnak tekinthető az elállási jog, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt a Vevő az elállási nyilatkozatát igazolhatóan elküldte, majd a nyilatkozat elküldését követő 14 naptári napon belül a terméket igazolható módon visszaküldte.

A termék visszaküldésének költsége a Fogyasztót terheli.

A terméket a Fogyasztó csak a kipróbálás erejéig használhatja, a nem rendeltetésszerű használatából eredő kár és a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés a Fogyasztót terhelik.

Nem érvényesíthető az elállási jog olyan termékre, amely:

  • a szerzői jog hatálya alá tartozik (például hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépi szoftver példánya), ha az felbontásra került,
  • a Fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a Fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő
  • természeténél fogva nem szolgáltatható vissza (olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza
  • jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel
  • az átvételt követően megsérült,
  • illetve a Fogyasztó a kipróbáláson túl használatba vett.

A Kereskedő a fentieknek megfelelő elállásról való tudomásszerzéstől számított tizennégy naptári napon belül visszatéríti a Fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is, kivéve az alap szállítási díjon felüli szállítási költségeket. A Fogyasztót a visszatérítésből adódóan semmilyen többletdíj nem terheli.

A Kereskedőnek jogában áll mindaddig visszatartani az összeget, amíg a Fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte, e kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Nem illeti meg a Kereskedőt a visszatartás joga, ha vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza.

7. Adatvédelem

7.1. Üzemeltető a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli, azokat kizárólag a rendelések teljesítéséhez, szolgáltatások nyújtásához és fejlesztéséhez és saját statisztika készítéséhez használja fel, harmadik félnek nem adja ki.
Adatvédelmi politikánkat ide kattintva olvashatja el.

7.2. Személyes adatok módosítása

Felhasználó személyes adatainak módosítását az „Adatmódosítás” fülre kattintva végezheti el, illetve az Üzemeltetőtől e-mailben vagy postai úton bármikor kérheti azok törlését.
Felhívjuk figyelmét, hogy a regisztráció törlésekor a korábban leadott rendelések elvesznek, és új rendelés feladásakor ismét regisztrálnia kell magát!

7.3. Cookie-k 

A Weboldalneked.eu Webshopban történő vásárláshoz a böngészőben engedélyezni kell a Cookie-k használatát. A cookie engedélyezése csak a látogatás folytonosságának megőrzését biztosítja (session azonosítással).